Pērles Baltās mājas Lielā talka 2018

Solīti pa solītim, ceļā uz Veselumu.