Pērles skola

Pērles skola ir vieta, kur augt un attīstīties gan bērniem, gan viņu vecākiem, gan arī skolotājiem. Šajā trīsvienībā ikkatram no mums ir sava īpašā loma un attīstības darbs, lai šis mācību process paceltos jaunā līmenī, kur ieguvēji ir visi. Daudzi no mums ir bijuši un ir saiknē ar alternatīvās izglītības iniciatīvām Latvijā un Pasaulē. Sis jautājums ir aktuāls joprojām, it sevišķi šajā laikā, kad pasaulē ienāk arī mūsu jaunā paaudze. 

Kā sagatavoties vecākiem, uzņemot jauno dvēseli šajā dzimtas telpā? Kā pilnveidoties skolotājiem, lai spētu piedāvāt labāko katram bērnam ar viņa vajadzībām? Kā mīloši atmodināt bērnu viņa aicinājumam un misijai? Kā audzināt bērnu, uzrunājot visu viņa Būtību? Tie ir tikai daži no tiem dziļajiem jautājumiem, kas kļūst aktuāli, saskaroties ar skolas tēmu. 

Pagājušajā rudenī savu meklējumu un atklājumu ceļu ir uzsākusi Pērles skolas pirmā klase. Vietējās ģimenes sadarbojoties, savus bērnus skolo mājmācībā, iedvesmojoties Valdorfpedagoģijā balstītās zināšanās par Cilvēka tapšanas ceļu un ritmiem. Šis pavediens tālāk ved intuitīvās pedagoģijas virzienā un lūkojas kā lieliem un maziem kopā atklāt Dzīvi un Sevi  esošajā vietā,  laikā un apstākļos. Neatsverama un būtiska ir pasaules uzskata sakņotne Latviskajā Dzīvesziņā un Dainu viedumā.

Esam atvērti labbūtīgai sadarbībai ar apkārtnes un topošo rezidentu ģimenēm.

Vairāk informācijas:  https://www.facebook.com/perlesskola