PĒRLES bALTĀs MĀJAs stāsts

Mēs, biedrības „Rezonanse” biedri esam brīvprātīgā darbā balstīta iniciatīva, kas darbojas Druvienas pagasta bijušās pienotavas ēkā  - Pērles Baltajā mājā, kurā vēlamies izveidot Cilvēka Jaunrades un Veseluma centru.

Biedrības iecerei un vīzijai tikusi dāvināta māja, kas juridiski atzīta kā biedrības “Rezonanse” īpašums. Tā atrodas tukšā vidiņā starp Druvienu, Jaunpiebalgu, Cesvaini un Liezēri – senajā, tagad zudušajā centrā Pērlē. Taču tepat ir palikuši un iesakņojušies ļaudis, kas mīl savu tuvo apkārtni un dzimtas zemi, kā arī vietas neskarto un tīro dabu. Laika gaitā šeit veidojusies vienreizēja cilvēku savstarpējās kopā būšanas, atbalsta un sadarbības kopība, vienīgi vietas mezglpunkts - tikšanās, apmaiņas, un kopīgā spēka punkts Pērle - aizmirsta. Patlaban Pērles Baltā māja ir lielu remontu priekšā un veidojas vienotā sabiedriskā darbā. Spēks ceļas no zemes, no cilvēkiem un viņu ieguldīšanās. Arī Brīnumam ir sava vieta un laiks.

Iespējams, skaistākais mūsu iecerē ir tas, ka māju iecerēts atjaunot pašu apkārtnes cilvēku un domubiedru spēkiem. Mājas atjaunošanas procesa ietvaros jau vairāku gadu garumā tiek organizētas regulāras Baltās mājas sakopšanas un tīrīšanas talkas, un joprojām brīvajos brīžos pieliekam roku iekštelpu restaurācijas darbos. Skarbajos laika vējos atstātā ēka tikusi traumēta un postīta un šobrīd steidzami alkst pēc jumta pārbūves un nomaiņas. Par Projektu bankā savāktajiem līdzekļiem plānojam nomainīt nokalpojušās jumta konstrukcijas, iegādāties jaunu jumta segumu un nosiltināt jumta stāvu, kā arī, ja līdzekļi būs pietiekami, atjaunot mājas fasādi.


Pēc jumta nomaiņas kā nākošais mērķis restaurācijas un kosmētiskā remonta jomā ir ieplānota konkrētu zonu atjaunošana un sakārtošana. Plānā ietvertas visas mājas istabas : Baltā istaba - kā viedas kafejnīca un kopējā virtuve, kopā būšanas telpa dažādiem pasākumiem un lekcijām, nākošā - Darbnīcas telpa - kopējiem un atsevišķiem radošiem projektiem un meistarklasēm, Dziednīca - telpa masāžām, meditācijām un dažādiem terapijas seansiem un arī vairākas rezidenču istabas Pērles palīgiem, brīvprātīgajiem, ceļiniekiem un draugiem pārejas procesā uz savas personīgās telpas izbūvi tuvējā apkārtnē. 


Pērles Balto māju esam ieraudzījuši kā vietu, kas veltīta Cilvēkam. Tajā tas top Vesels un īsteno savu veselumu dzīvē. 

Veselumu visos līmeņos – sākot no „lejas”:

• Saiknē ar devēju – Māti Zemi – mīlošās attiecībās ar visas dzīvības šūpuli
• Saiknē ar planētas senču gariem un mūsu pirmsenčiem
• Saiknē ar savu dzimtu
• Saiknē ar savu pirmatnību un vieliskumu, ar savu augumu – veselību.
• Saiknē ar citiem cilvēkiem, harmoniskās attiecībās ar savu partneri un ģimeni
• Saiknē ar savu spēku, savu ceļu, savu zemi un savu tautu
• Saiknē ar savu Sirdi, savu radošo centru.
• Saiknē ar savu Radošumu un Izpausmi
• Saiknē ar savu Gudrību un Viedumu
• Saiknē ar savu Dvēseli 
• Saiknē ar Radniecīgo dvēseļu ģimeni
• Saiknē ar Universālo Avotu, Garu, Visaptverošo Dievišķību.

Pērles Baltās mājas aktivitātes atspoguļo šo cilvēciskās dzīves daudzslāņainumu vienā vienotā un pilnvērtīgā Vesela cilvēka un Veselas sabiedrības Dzīvē. Praktiski tās izpaužas šādos aspektos:

  • Māja, pirmkārt, kalpos kā apkārtnes domubiedru un kopienas tikšanās punkts, kā apmaiņas, izziņas, atbalsta un dalīšanās platforma. Tā ir topoša Cilvēcības imunitātes šūna pasaules pārmaiņu griežos.
  • Tā ir kā dzīva bibliotēka ar informāciju, kas nepieciešama mūsu attīstībai, pārveidei un uzplaukumam. Tajā var notikt saistošas lekcijas, meistardarbnīcas un semināri. 
  • Tā ir kā dzīvā skola lieliem un maziem. Kā brīvā laika un interešu izglītības pasākumiem veltīta telpa. 
  • Tā var izpausties arī kā mākslinieku darbnīcas un notikumi - plenēri, kā jauniešu apmācības un transformācijas nometnes, kā pasākumi ar mūziku, deju, dzeju un prieku, kas rodas un plūst telpā no katra paša sajūtas un esības. 
  • Tā var būt kā miera, atslodzes un terapijas osta, kā vingrošanas, dziedniecības un meditāciju telpa. Kā svētdienas bio kafejnīca, veselīgā virtuve un vietējo labumu veikaliņš, tiešās pirkšanas, tirdziņu un apmaiņas zona. 
Šis un daudz kas cits pēc vajadzības, noskaņojuma un būtības. Dzīvi, radoši un mainīgi. Un viss pašu Radītāju - Cilvēku ziņā.


Tālākā nākotnē mūsu vīzija plešas arī ārpus skaistās mājas telpām. Tuvākajā apkārtnē vēlamies īstenot pašpietiekamas sabiedrības principus, kas sevī ietvers gan patstāvīgas dzīvošanas iespējas (sīkmāju un apmetnes vietu izveide un infrastruktūras paplašināšana), gan vides izglītības objektus (kā purva takas un transformatīvo sajūtu parku), gan permakultūrā balstītu dārzu jeb “Paradīzes dārza” izveidi, gan kultūras pasākumu zonas paplašināšanu (āra skatuves izveide), gan attīrīšanās un veldzēšanās procesiem veltītu Pirts zonu.

Vēlamies cilvēkiem nodrošināt sociālo iekļaušanos jeb pamatu dzīvošanai un darbošanās iespējas, gala rezultātā iegūstot ekonomiski, sociāli aktīvu un pašpietiekamu teritoriju. Tās struktūras veidošanai iedvesmu un piemēru smeļamies no citām, ekoloģiskā domāšanā balstītām kopienām. Tajās cilvēki, kas sajutuši brīvību, spēku un rezonansi sevī, sadarbojas un iegulda tieši to, kas katram vislabāk padodas, tādējādi nesot vislielāko ieguldījumu gan kopienā, gan cilvēcē, gan procesa laikā gūstot arī personīgo nodrošinājumu, piepildījumu un pašrealizāciju. 

Jau šobrīd esam uz vietas un pieskatām Pērles Balto māju, staigājam pa šobrīd vēl tik mežonīgo, taču sadarboties gatavo Pērļa zemīti, priekā un pateicībā par pasaules dotajām iespējām. Iespēju ir daudz, un iniciatīva ir liela, un viss, kas tai šobrīd nepieciešams – sava telpa un jumts virs galvas. Aicinām ieraudzīt mūsu vīziju un, ja sajūti rezonansi sevī - nāc un atbalsti mūs! Jebkurš ieguldījums dos paliekošu atbalstu kopējā sapņa īstenošanā!

Pateicībā no Sirds uz Sirdi, 

Pērles ģimene.