Pērles atdzimšanas tikšanās

Reiz kādā brīnišķi saulainā dienā kopā sanāca Pērles Baltās mājas ģimene, lai savienotu kopīgās vīzijas, sajutumus, idejas un plānus vienotā mērķu kartē un ar šo pasludinātu - ir laiks Pērles atdzimšanai! Ir laiks būt un Darīt!
Tiek aicināts ikviens Sirds biedrs pievienoties ceļā un KopRadīt no Sirds uz Sirdi! Lai top!