Pērles Atdzimšanas Svētki

Soli pa solim augot viedumā un spēkā, paša Pērle tīrāka un skaidrāka top! Kas iekšā atrasts, - spēj mīļumā ārpusē nākt. Nākt un radīt. Parādīt un dalīties, plašumā plesties. Tā arī Pērles Baltā māja pamazām Vesela top. Šajos svētkos radījām to, kas šobrīd savā vislabākajā versijā spējām būt. Būt, lai augtu un radītu draudzībā, sapratnē un pieņemšanā tālāk.
Sirsnīgs paldies tiem, kas sajūt, sadarbojas, līdzrada, piedalās, atbalsta un priekā smeļas līdz ar mums. Pērles Baltā māja uzsāk savu Atdzimšanas ceļu pateicoties katram no jums! Paldies! 💚